KẾ TOÁN TỔNG HỢP | HÀNH CHÍNH : 01 Nhân viên

_Quyền lợi_

Lương cứng 9 – 15tr vnđ (thỏa thuận) + thưởng (kinh doanh)

BHXH, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Lịch nghỉ lễ, theo các ngày trong năm và quy định nhà nước

Party cuối năm, du lịch hằng năm

_Mô tả công việc_

Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ , sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng, minh bach theo quy định

Thực hiện thanh toán, tạm ứng nội bộ, nhà cung cấp

Tiếp nhận chứng từ lương, bảo hiểm hàng tháng; thực hiện lập chứng từ hạch toán kế toán .

Thực hiện theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, nội bộ.

_Yêu cầu_

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương, nắm rõ Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis, Misa online.