TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ- 2022

Cùng với nhu cầu mở rộng qui mô cty, đào tạo các bạn trẻ có đam mê làm việc trong ngành du lịch, cty Cổ phần du lịch PSV Travel tuyển dụng các vị trí sau:

– Nhân viên Sale Tour Nội Địa | Outbound : 06 nhân viên

– KẾ TOÁN TỔNG HỢP | HÀNH CHÍNH : 01 Nhân viên

– CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING : 02 Nhân viên*

– Trưởng phòng VISA – HỘ CHIẾU: 02 Nhân viên*